Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Stereometrie – vzájemné polohy přímek a rovin, řezy, odchylky přímek a rovin, kolmost

Materiál ke stažení