Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

1        Výrazy, mocniny, odmocniny   6.11.

2        Řešení rovnic a nerovnic   13.11.

3        Řešení úloh s procenty  20.11.

4        Množiny bodů dané vlastnosti, geometrická zobrazení   27.11.

5        Věty Pythagorova, Euklidovy, gon. funkce, pravoúhlý trojúhelník  4.12.

6        Funkce, zákl. přehled   11.12. 

7        Funkce a rovnice exponenciální a logaritmické  18.12.

8        Goniometrie, goniometrické rovnice   8.1.

9        Posloupnosti a řady, finanční matematika  15.1.

10      Tělesa - povrchy a objemy, Stereometrie,  vzáj. polohy, metrické vlastnosti   22.1.

11      Kružnice, kruh a jejich části, věty o středovém a obvodovém úhlu   12.2.

12      Kombinatorika, binomická věta   19.2.

13      Pravděpodobnost a statistika   26.2.

14      Planimetrické úlohy (+úlohy na zobrazení)  5.3.

15      Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině   12.3.

16      Funkce - opakování   19.3.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.