Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

 

Vojtěch Mrštík

 (14.února 1896 Kolín – 1. října 1954 Kolín)

 

český autor odborné literatury o holubech,

redaktor odborných chovatelských časopisů a svazový funkcionář.

Občanským povoláním učitel převážně v okrese Kolín.

 

 

Životopis

Vojtěch Mrštík se narodil v Kolíně v rodině řezníka. Studoval učitelský ústav v Jičíně, který dokončil v roce 1915. Jeho první štací, kde měl plnit učitelské poslání, byla Ratboř, odkud byl povolán sloužit císaři pánu u zdravotní služby. Po první světové válce se vrátil za katedru a učil postupně v Horních Krutech, Drahobudicích, Zásmukách, Kouřimi, Třech Dvorech, Ohařích a roku 1941 přesídlil do Sendražic, kde setrval jako řídící učitel až do své smrti v roce 1954.

Kromě výtečných učitelských schopností a vřelého vztahu k dětem byl už od mládí literárně činný v chovatelských časopisech : Zvířena, Chovatelské rozhledy, Drůbežnické listy, Farma, Rádce z Předmostí, Milotický hospodář a Československý holubář, jehož byl spoluzakladatelem. Značnou měrou se autorsky podílel při vzniku našeho prvního velkého holubářského díla České holubářství z roku 1940. Po druhé světové válce byl velmi aktivním spolupracovníkem  redakce časopisu Chovatel, pro který napsal bezpočet článků a byl vedoucím holubářské rubriky.

Vojtěch Mrštík byl také znamenitým svazovým funkcionářem a organizátorem. Vynikající byly jeho přednášky o všech plemenech holubů, především však českých, moravských, slezských a slovenských. Pro jeho velké odborné znalosti byl předurčen k výkonu významné funkce předsedy soudcovského vzdělavatelského sboru. Jeho učitelské povolání a vztah k českému jazyku jsou důvody, proč jsou jeho práce skvělými ukázkami výborného slohu a přesného odborného vyjadřování. Vojtěch Mrštík je trvale zapsán mezi nejskvělejší tvůrce naší holubářské literatury.

Dílo

Vzorník českých staváků 1936

Praktické holubářství 1941

Čítanka mladého holubáře 1946

Český stavák 1946

Stavby účelných holubníků 1946

Holubí plemena a jejich chov- holubářská encyklopedie a jeho nejvýznamnější dílo, napsané v letech 1942 – 1950, vyšlo v roce 2009 v nakladatelství Václav Tichý, Praha

Kromě odborné literatury psal i drobné povídky a fejetony, převážně o dětech, do Českého Slova a jeho nedělní dětské přílohy Slovíčko / redakce Praha - Václavské náměstí /

  

Zajímavé odkazy:

http://www.rejdic.estranky.cz/clanky/clanky-z-internetu/mistri-vysokeho-letu-_vojtech-mrstik_.html

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.