Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Sestrojte ΔABC, znáte-li velikost úhlu alfa, a délku výšky vc a poloměr vepsané kružnice ro.

Popis konstrukce:

1. ->AX

2. ->AY; |uh XAY| = alfa

3. p1; p1 || AX ve vzdál. ro

4. p2; p2 || AY ve vzdál. ro

5. S; S ε p1 ∩ p2

6. k; k(S,ro)

7. p3; p3 || Ax ve vzdál. vc

8. C; C ε -> AY ∩ p3

9. S1; S1 je střed SC

10. t; t(S1,S1C)

11 T; T ε k ∩ t

12. ->CT

13. B; B ε -> AX ∩ -> AT

14. Δ ABC

Úloha má jedno řešení.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.