Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

  1. V trojúhelníku je jeden úhel 36° a druhý úhel je dvakrát větší než třetí. Jak velké jsou zbývající úhly?
  2. V pravoúhlém trojúhelníku je jeden ostrý úhel o 30° větší než polovina druhého ostrého úhlu. Urči velikosti úhlů v trojúhelníku.
  3. V obdélníku je délka o 8 cm větší než šířka. Zmenšíme-li délku o 6 cm a zvětšíme-li šířku o 2 cm, dostaneme čtverec, jehož obsah je o 68 cm² menší než obsah obdélníku. Jaké jsou rozměry obdélníku?
  4. Obvod trojúhelníku je 110 cm. Strana a je o 6 cm delší než strana b a o 8 cm kratší než strana c. Urči délky stran. V rovnoběžníku je jeden úhel o 4° větší než třetina úhlu přilehlého k téže straně. Jaké úhly má rovnoběžník?

Řešení:

Číst dál: Úlohy v trojúhelníku

Copyright © 2017. All Rights Reserved.