Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

  • Geometrickým místem bodů mající vzdálenost q od kružnice k jsou soustředné kružnice s kružnicí k o poloměru r+q a r-q ( pokud r-q > 0 ).
  • Geometrickým místem bodů mající od kružnice k vzdálenost menší než q je mezikruží určené soustřednými kružnice s kružnicí k o poloměru r+g a r-q. Pokud je r-q ≤ 0, pak Geometrickým místem bodů je kruh K určený středem S a poloměrem r+q.
  • Geometrickým místem bodů mající od kružnice k vzdálenost větší než q je sjednocení doplňku ke kruhu K1 určeného středem S a poloměrem r+q a kruhu K2, určeného středem S a poloměrem r-g ( pokud existuje ), přičemž kružnice po obvodu tohoto kruhu do Geometrickým místem bodů nepatří. 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.