Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

  • Geometrickým místem bodů mající stejnou vzdálenost od rovnoběžek a a b je přímka p rovnoběžná s přímkami a a b, která prochází středem pásu ohraničeného přímkami a a b (přímku p nazýváme osa pásu ).
  • Geometrickým místem bodů mající větší vzdálenost od přímky a než od přímky b je polorovina určená přímkou p ( osa pásu ) a přímkou b, přičemž osa pásu nepatří do Geometrickým místem bodů.
  • Geometrickým místem bodů mající větší nebo stejnou vzdálenost od přímky a než od přímky b je polorovina určená přímkou p ( osa pásu ) a přímkou b, přičemž osa pásu patří do Geometrickým místem bodů.
  • Geometrickým místem bodů mající menší vzdálenost od přímky a než od přímky b je polorovina určená přímkou p ( osa pásu ) a přímkou a, přičemž osa pásu nepatří do Geometrickým místem bodů.
  • Geometrickým místem bodů mající menší nebo stejnou vzdálenost od přímky a než od přímky b je polorovina určená přímkou p ( osa pásu ) a přímkou a, přičemž osa pásu patří do Geometrickým místem bodů.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.