Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

  • Geometrickým místem bodů mající stejnou vzdálenost ( r ) od přímky p jsou dvě rovnoběžky a a b s přímkou p ve vzdálenosti r.
  • Geometrickým místem bodů mající menší vzdálenost než r od přímky p je pás ohraničení dvěma rovnoběžkami a a b s přímkou p ve vzdálenosti r, přičemž přímky a a b do tohoto Geometrickým místem bodů nepatří.
  • Geometrickým místem bodů mající menší vzdálenost nebo rovnu r od přímky p je pás ohraničení dvěma rovnoběžkami a a b s přímkou p ve vzdálenosti r, přičemž přímky a a b do tohoto Geometrickým místem bodů patří.
  • Geometrickým místem bodů mající větší vzdálenost než r od přímky p je doplněk pásu ohraničeného dvěma rovnoběžkami a a b s přímkou p ve vzdálenosti r, přičemž přímky a a b do tohoto Geometrickým místem bodů nepatří.
  • Geometrickým místem bodů mající větší vzdálenost nebo rovnu r od přímky p je doplněk pásu ohraničeného dvěma rovnoběžkami a a b s přímkou p ve vzdálenosti r, přičemž přímky a a b do tohoto Geometrickým místem bodů patří.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.