Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Opakování učiva ZŠ - Sbírka úloh z matematiky poro ZŠ Fr. Běloun (1984)

1. Č á s t

I.  Racionální čísla 9

II. Dělitelnost přirozených, čísel 23

III. Úlohy na procenta 33

IV. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 54

V. Funkce 84

VI. Mocniny, odmocniny. Pythagorova věta 102

VII. Výraz. Úpravy algebraických výrazů a operace s nimi 114

VIII.   Řešení lineárních rovnic 40

IX.  Nerovnosti s nerovnice 157

X. Slovní úlohy  167

XI. Geometrické úlohy řešené výpočtem 208

XII. Množiny všech bodů dané vlastnosti. Konstrukční úlohy     245

XIII. Geometrická zobrazení       266

XIV. Vektory      283

XV. Statistika a pravděpodobnost            292

2. Část

I. Podobnost a stejnolehlost 315

II. Řešení nerovnic 333

 

III. Funkce 351

1 - 22    23 - 32   33 - 43   44 - 53   54 - 67     68 - 83    84 - 101    102 - 113    114 - 125     126 - 139    140 - 156    157 - 166   167 - 185   186 - 207   208 - 225   226 - 244  245 - 255    256 -  265    266 - 282    283 - 291 

Talafous - Sbírka úloh z matematiky pro gymmnázia (1968) 

Mnohočleny, zlomky

Copyright © 2017. All Rights Reserved.