Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

je obdobou derivování složené funkce.

Do integrovaného výrazu zavedeme novou proměnnou (t) tak , aby se daný výraz zjednodušil a dal se řešit pomocí základních vzorců. Při zavedení nové proměnné je třeba nahradit i diferenciál dx .

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.