Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Zde bude dostupný materiál ke stažení kurzu Letní hrátky s matematikou, který pořádá Gymnázium Kolín pro budoucí studenty prvního ročníku.

hlavní materiál pro výuku

množiny bodů dané vlastnosti - H. Kašparová

planimetrie - konstrukce - J. Křičková

hrátky s čísly - H. Kašparová

algebraické výrazy - H. Kašparová

číselné obory - H. Kašparová

užití proměnné - H. Kašparová

"kolik je a jak jsou staří" - H. Kašparová

s rovnicemi i bez nich - H. Kašparová

Copyright © 2017. All Rights Reserved.