Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Neurčitý integrál funkce f(x) je primitivní funkce F(x):

 

dx - symbol -  podle čeho  integrovat - podle x

c - konstanta

Platí : F´(x) = f(x)

 

Integrování je obrácený výkon k derivování.

Příklad:

Najděte primitivní funkci k funkci f: y = 5x4 + 2x

K této funkci lze najít nekonečně mnoho primitivních funkcí: F1 : y = x5 +x2 ; F2 : y = x5 +x2 +1; F3 : y = x5 +x2 +2; F4 : y = x5 +x2-10 ….

Pro všechny je F´(x) = f(x),  všechny se liší pouze o konstantu. 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.