Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Funkce – základní pojmy, funkce polynomická, lineární lomená, s absolutní hodnotou