Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Množiny a operace s nimi, kartézský součin, binární relace, zobrazení