Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

 Podobnost říkáme takovému zobrazení,

ve kterém existuje kladné reálné číslo k takové, že pro každou úsečku AB a její obraz A´B´platí       I A´B´I= k .  AB I.  Je-li  k > 1 jedná se o zvětšení, je-li k < 1 jedná se o zmenšení, je-li k = 1 zobrazení je shodnost.

Podobnost trojúhelníků:

Věta uu                                                                                                                                                                              trojúhelník ABC a trojúhelník A´B´C´ jsou podobné, když se shodují alespoň ve dvou úhlech

Věta sus                                                                                                                                                                             trojúhelník ABC a trojúhelník A´B´C´ jsou podobné, shodují-li se poměry délek 2 sobě odpovídajících stran a úhly jimi sevřené

Věta sss                                                                                                                                                                             trojúhelník ABC a trojúhelník A´B´C´ jsou podobné, shodují -li se poměry délek 3 sobě odpovídajících stran