Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

1        Výrazy, mocniny, odmocniny   9.10.

2        Výroková logika, operace s výroky, důkazy, množiny a operace s nimi   16.10.

3        Komplexní čísla, binomická rovnice  23.10.

4        Množiny bodů dané vlastnosti, geometrická zobrazení   6.11.

5        Věty Pythagorova, Euklidovy, gon. funkce, pravoúhlý trojúhelník  13.11.

6        Funkce, zákl. přehled, exponenciální a log.   20.11. (+úlohy na zobrazení)

7        Obecný trojúhelník, čtyřúhelník, n-úhelník,  orientovaný úhel a gon. funkce   27.11.

8        Goniometrické rovnice   4.12.

9        Stereometrie, řezy, vzáj. polohy, metrické vlastnosti   11.12.

10      Tělesa - povrchy a objemy   18.12.

11      Kružnice, kruh a jejich části, věty o středovém a obvodovém úhlu   8.1.

12      Kombinatorika, binomická věta   15.1.

13      Pravděpodobnost a statistika   22.1.

14      Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru   12.2.

15      Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině   19.2.

16      Posloupnosti a řady   26.2.