Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Růst a klesání posloupnosti je vidět na grafu :

 

Rostoucí:

Klesající:

Definice rostoucí posloupnosti:

                jsou-li  m, n ε N, an < a  Λ  n < m

Definice klesající posloupnosti:

                jsou-li  m, n ε  N, an > am    Λ   n < m

Copyright © 2017. All Rights Reserved.