Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Posloupnost je funkce, která má za definiční obor celá kladná čísla.

 

Např. {1;1/2;1/3;1/4;1/5;...}

 Jako funkci můžeme také posloupnost zobrazit do grafu:

 

Typy posloupností:

Konečné {1,-1,2,-2,3,-3,4,-4}

Nekonečné {1;2;3;4;5;6;...}


 

Rostoucí   {1;2;3;4;5;6...}

Klesající  {1;1/2;1/3;1/4;1/5;...}


Posloupnost daná výčtem prvků  {1,-1,2,-2,3,-3,4,-4}

Posloupnost daná vzorcem pro n-tý člen  


Posloupnost daná rekurentně:

Je dán jeden nebo více členů a vztah, kterým lze vypočítat další členy:

Příklad:

 

a= 1 , a2 = 2

an+2 = an+1 + an

Odtud je možno vypočítat další členy: 

a3 = a2 + a1 = 2 + 1 = 3

a4 = a3 + a2 = 3 + 2 = 5

a5 = a4 + a3 = 5 + 3 = 8

....

 

Odtud je možno vypočítat další členy: 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.