Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

 Obsahuje ukázkové příklady

Příklad:

Vodní nádrž o objemu 32 mmá tvar kvádru se čtvercovou podstavou o straně x a hloubku h. Při jakých rozměrech x, h bude mít nádrž minimální povrch, takže na její vybetonování spotřebujeme nejméně betonu?

V = 32 m3

S = x2+ 4hx

V = x2 h

Zajímá nás, kdy je S minimální - funkce je minimální, je-li f´=0  a f"(x0) >0

Určíme, pro které x je první derivace rovna 0 : 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.