Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

 Při určení průběhu funkce postupujeme následujícím způsobem:

a) Určíme definiční obor funkce

b) Určíme průsečíky s osami:(pokud je to možné)   

řešením rovnice  f (x) = 0 - průsečíky s osou x                                                                                                                            

dosazením za x nulu  - průsečíky s osou y

c) Určíme první derivaci funkce f´(x)                                                                                                                                                

z rovnice f ´(x) = 0 určíme body, v nichž má funkce lokální extrémy  - xA

d) Zakreslíme tyto body na číselnou osu - rozdělí  nám číselnou osu na intervaly uvnitř každého z intervalů vybereme určitý bod  x0 a určíme hodnotu f´(x0).

V intervalu, ve kterém je f ´(x0) > 0 , je funkce rostoucí .                                                                                                        

V intervalu , ve kterém je f ´(x0) < 0 , je funkce klesající.

e)  Určíme druhou derivaci funkce f"(x)                                                                                                                                   

Dosadíme vypočtené extrémy do druhé derivace funkce f"(xA)  postupně určíme, zda vypočtené extrémy jsou minimem nebo maximem funkce.                                                                                                                  

Je -li  f"( xA) > 0 má funkce v bodě xA lokální minimum .  

Je -li  f"( xA) < 0 má funkce v bodě xA lokální maximum .

f) Řešíme rovnici f"(x) = 0                                                                                                                                                              

z rovnice f "(x) = 0 určíme body, v nichž má funkce inflexní body - xB.

g) Zakreslíme inflexní body spolu s extrémy  na číselnou osu - rozdělí číselnou osu na intervaly, uvnitř každého z intervalů vybereme určitý bod  x0 a určíme hodnotu f"(x0)  

V intervalu , ve kterém je f"(x0) > 0 , je funkce konvexní .

V intervalu , ve kterém je f"(x0) < 0 , je funkce konkávní.

h) Všechny významné body vyneseme do grafu a sestrojíme graf.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.