Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Složená je taková funkce, která má ve svém argumentu ještě další funkci.

Například:           log x5

                - vnější funkce log t má uvnitř svého argumentu další funkci x5

                                ( 2x3 - 3x2 + 2x )7

                - vnější funkce je t7, vnitřní funkce je   2x3 - 3x2 + 2x

Pro zjednodušení označujeme vnitřní funkci proměnnou t .

 yx´ = yt´ . tx ´

Pro derivaci složené funkce platí:                           

Derivujeme nejprve vnější funkci a potom násobíme derivací vnitřní funkce.

Příklad:

y =  ( 3x5 + 4x3 - 2x + 4)3                                vnitřní funkce ( 3x5 + 4x3 - 2x + 4)     vnější funkce   t3

y = 3. ( 3x5 + 4x3 - 2x + 4)2(15x4 + 12x2 - 2)

Příklad:

y = sin x2                                                             vnitřní funkce x2                              vnější funkce  sin t

 

y´ = cos x2 . 2 x  = 2x. cos x2

Copyright © 2017. All Rights Reserved.