Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

 

Kružnice

 

Je-li M = [x0, y0] bod na kružnici k: (x – m)2 + (y – n)2 = r2, pak tečna v tomto bodě má rovnici 

 

 

 (x0 – m) (x – m) + (y0 – n) (y – n) = r2

Elipsa:

 

Je-li M = [ x0, y0 ] bod na elipse e: 

 

pak tečna v tomto bodě má rovnici 

Hyperbola:

 Je-li M = [x0, y0] bod na hyperbole h: 

 

 

pak tečna v tomto bodě má rovnici  

 

Parabola:

 Je-li M = [x0, y0] bod na parabole p:

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.