Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Proč se kvadratickým křivkám říká kuželosečky?

Jsou řezem kužele a roviny - pokud rovina řezu neprochází vrcholem kužele, mohou nastat čtyři případy:

  1. průnikem je kružnice, pokud je rovina řezu kolmá na osu kužele (obr. B dole)
  2. průnikem je elipsa, pokud je úhel, který rovina řezu svírá s osou kužele, větší než úhel, který svírají přímky kuželové plochy s její osou, ale rovina řezu není kolmá na osu kužele (obr. B nahoře)
  3. průnikem je parabola, pokud je úhel, který rovina řezu svírá s osou kužele rovný úhlu, který svírají přímky kuželové plochy s její osou (obr. A)
  4. průnikem je hyperbola, pokud je úhel, který rovina řezu svírá s osou kužele, menší než úhel, který svírají přímky kuželové plochy s její osou (nebo v případě, kdy je rovina řezu rovnoběžná s osou kužele) (obr. C) 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.