Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Hyperbola  = množina všech bodů v rovině, které mají tu vlastnost, že absolutní hodnota rozdílu jejich vzdáleností od 2 daných různých bodů (ohnisek) je rovna konstantě 2a.

Pohybujte bodem X nebo Y po hyperbole a sledujte součet vzdáleností od ohnisek. Porovnejte s délkou AB = 2a.
Pomocí modrých bodů (ohniska, B) můžete měnit vzhled hyperboly.

Je-li  a = b   -  rovnoosá  hyperbola

S = střed hyperboly

A,B - vrcholy hyperboly

F1S = F2S  = e  - výstřednost hyperboly

a - velikost hlavní poloosy              

 b - velikost vedlejší poloosy

Asymptoty hyperboly:  Jsou to 2 přímky, které nemají s hyperbolou žádný společný bod (a1, a2)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.