Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Elipsa = množina všech bodů v rovině, které mají od 2 daných bodů (ohnisek) stálý součet vzdáleností 2a.

Pohybujte bodem X po elipse a sledujte součet vzdáleností od ohnisek. Porovnejte s délkou AB = 2a.
Pomocí modrých bodů (ohniska, C) můžete měnit vzhled elipsy.

 F1,F2 ohniska

e - vzdálenost ohniska od středu (excentricita =  výstřednost)

b - velikost vedlejší poloosy

a - velikost hlavní poloosy

A,B - hlavní vrcholy

C,D - vedlejší vrcholy

Copyright © 2017. All Rights Reserved.