Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Parabola = množina všech bodů v rovině, které mají stejnou vzdálenost od daného bodu F a od dané řídící přímky d.

Pohybujte bodem X po parabole a sledujte jeho vzdálenost od řídící přímky d a ohniska F.

Tažením za modré body můžete měnit tvar paraboly.

Existují 4 typy rovnice 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.