Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Princip zobrazování v závislosti na koeficientu stejnolehlosti:

Zde je obsaženo 20 videí, ve kterých jsou řešeny úlohy využívající stejnolehlost

Číst dál...

 

Jsou dány dvě soustředné kružnice k1(S; r1), k2(S; r2) a bod M na menší z nich. Sestrojte rovnoběžník se středem M, jehož vrcholy leží na daných kružnicích.

Číst dál...

Jsou dány kružnice k1 (S1, 3cm) a k2 (S2, 2cm), dále platí: |S1S2| = 7cm Sestrojte všechny úsečky AB, pro které platí:

A ∈ k1

B ∈ k2

AB || S1S2

|AB| = 1/2 |S1S2|

Číst dál...

Je dána kružnice k, přímka p a bod S. Sestrojte úsečku KP tak, aby bod S byl jejím středem, bod K ležel na kružnici k a bod P na přímce p.

Číst dál...

Jsou dány dvě různoběžné přímky o, p a kružnice k (S, r ) . Sestroj úsečku XY tak, aby byla kolmá k přímce o, bod X ležel na přímce p, bod Y ležel na kružnici k a střed úsečky XY ležel na přímce o.

Číst dál...