Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Rovnici kružnice v obecném tvaru převeďte na tvar středový:  x2  + y2 + 8x – 10y – 75 = 0, určete S a r.

Číst dál...

Rovnici kružnice v obecném tvaru převeďte na tvar středový:  x2  + y2 + 2x – 6y  = 0, určete S a r .

Číst dál...

Napište rovnici elipsy, jsou-li dána ohniska F1 = [ -2, 5 ] , F2 = [ 6, 5 ] a velikostí poloosy a = 5.

Číst dál...

Napište rovnici elipsy , jsou-li dány hlavní vrcholy  A= [ -2, 3 ] , B = [ 8, 3 ] , a velikostí  excentricity e = 3.

Číst dál...