Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Vzájemná poloha přímek a rovin, vzdálenost přímek a rovin (analyticky)

Doplněné úlohy:

 

ŘEŠENÍ