Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Lineární rovnice a nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli

4