Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

Kružnice - množina všech bodů v rovině, které mají od  středu S stejnou vzdálenost r.

Číst dál...

Elipsa = množina všech bodů v rovině, které mají od 2 daných bodů (ohnisek) stálý součet vzdáleností 2a.

Číst dál...

Hyperbola  = množina všech bodů v rovině, které mají tu vlastnost, že absolutní hodnota rozdílu jejich vzdáleností od 2 daných různých bodů (ohnisek) je rovna konstantě 2a.

Číst dál...

Parabola = množina všech bodů v rovině, které mají stejnou vzdálenost od daného bodu F a od dané řídící přímky d.

Číst dál...